Ochrona danych

Strona www.ekspresowapozyczka24.pl (dalej w tekście – Strona).

Odwiedzający - osoba, która odwiedza Stronę w Internecie (www.ekspresowapozyczka24.pl).

Twoja prywatność i bezpieczeństwo są dla nas bardzo ważne. Wszelkie informacje otrzymane od Odwiedzającego nie będą ujawniane i będą traktowane jako poufne, nie zostaną sprzedane ani wykorzystane w żaden inny sposób, który spowodowałby szkodę dla Odwiedzającego.

Odwiedzający Stronę ma prawo, bez ograniczeń, wprowadzać dane, odwiedzać zakładki Strony i zapoznać się z materiałami informacyjnymi.

Podczas odwiedzania Strony informacje o adresie IP osoby odwiedzającej, dacie i godzinie zostaną wykorzystane do analizy tendencji Odwiedzających w celu użytku wewnętrznego.

Odwiedzając Stronę, Odwiedzający wyraża zgodę na warunki dotyczące plików cookie, ochrony danych, wykorzystania i poczty elektronicznej. Przestań korzystać z witryny, jeśli nie zgadzasz się z regulaminem i jego treścią, linkiem(ami) do szczegółów dotyczących praw autorskich.

Wszelkie informacje otrzymane od Odwiedzającego nie będą ujawniane i będą traktowane jako poufne, nie będą sprzedawane ani wykorzystywane w żaden inny sposób, który spowodowałby szkodę dla Odwiedzającego.